Najave i izvješća / 2. studenoga 2021.

Državni stručni skup za novoizabrane ravnatelje i ravnatelje osnovnih škola u 1. mandatu održan online

Stručno usavršavanje za novoizabrane ravnatelje i ravnatelje osnovnih škola RH-a u 1. mandatu održano je online 21. listopada 2021. godine.  

Online državni stručni skup je pratilo 136 sudionika koje su na početku skupa pozdravili Vlade Matas i Mario Rogač, viši savjetnici za ravnatelje osnovnih škola Agencije za odgoj i obrazovanje., i upoznali ih s programom skupa i predavačima.

Robert Ciperman, viši savjetnik AZOO-a ravnatelje je upoznao sa Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama. Uz ostalo, ravnatelji su mogli saznati koji su koraci u izradi individualiziranog kurikula za učenika s teškoćamate kako vrednovati učenike s teškoćama.

Kako se sukladno zakonima i pravilnicima provodi probni rad te kako se ostvaruje pripravništvo u odgojno-obrazovnim ustanovama, od trenutka zasnivanja radnog odnosa do prijave za polaganje stručnog ispita, sudionicima je govorio viši savjetnik Vlade Matas.

Viši savjetnik Mario Rogač je sudionicima skupa govorio o Propisima u sustavu osnovnog školstva. Ravnatelji su upoznati s najvažnijim zakonima, vrstama propisa te pravnih načela da bi dobili što kompletniju sliku o opsegu posla koji trebaju obavljati. Savjetnik je ravnateljima iznio niz preporuka za dosljednu primjenu i poslovanje sukladno pozitivnim propisima.

Druga tema koju je viši savjetnik Matas prezentirao ravnateljima bila je Dokumentacija škole. Savjetnik je ravnateljima skrenuo pozornost na stalnu izloženost odgojno-obrazovnih ustanova kritičkim pogledima javnosti te ih uputio kako na kvalitetan način treba voditi pedagošku dokumentaciju te koje se obveze ravnatelja u tom pogledu (kada i kako pregledati pedagoške dokumentacije, kako sačiniti kvalitetne bilješke o pregledu, kako ukazati učiteljima na uočene propuste te kako pratiti jesu li propusti ispravljeni).

Na kraju skupa viši savjetnici za ravnatelje osnovnih škola, Mario Rogač i Vlade Matas, omogućili su ravnateljima postavljanje pitanje, uputili ih na popunjavanje evaluacijskih listića te im svima poželjeli uspješan rad i što mirniju školsku godinu.

Evaluacija

(docx: 37,69 KB)

Preuzmi