Najave i izvješća / 7. ožujka 2022.

Državni stručni skup o jeziku, komunikaciji i talijanskoj kulturi

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci 18. veljače 2022. godine organizirala je državni stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskog jezika, kao stranog jezika, s temom Suvremene teme iz talijanistike: jezik, komunikacija i talijanska kultura.

Stručni skup održan je uz pomoć Zoom aplikacije i sastojao je se od dvije tematski povezane cjeline s radionicama organiziranim u skupinama.

U prvom dijelu sudionici stručnoga skupa upoznali su recentna preispitivanja poučavanja izgovora općenito i različite modele za poučavanje fonetike talijanskog jezika uz pomoć izvorne građe i novih tehnologija te složenost podučavanja talijanskoga jezika u heterogenim skupinama obzirom na razvoj vještina i povezivanje s temeljnim postavkama nastavnog kurikuluma.

U drugom dijelu sudionici stručnoga skupa upoznali su učinkovite tehnike čitanja i shvaćanja književnog teksta kao dijela nastavne jedinice s ciljem razvijanja znanja i potencijala učenika. Učiteljima i nastavnicima talijanskog kao stranog jezika izložene su smjernice koje će im omogućiti pristup bogatoj književnoj baštini uzimajući u obzir kulturu, jezik i autentični književni izraz.

U radioničkom dijelu, nakon kratkog teorijskog izlaganja, sudionici stručnoga skupa analizirali su modele, tehnike i strategije za razumijevanje različitih vrsta tekstova. U skupinama su oblikovali didaktičke aktivnosti usmjerene na razvoj komunikacijske kompetencije učenika u heterogenim i višeslojnim jezičnim skupinama. Radom u skupinama, prema prethodno izloženim teorijskim postavkama, sudionici skupa osmislili su aktivnosti za praktičnu primjenu u nastavi.

Povezanost aktivnosti sa stručnoga skupa sa stvarnim iskustvom iz prakse, komunikacija predavača sa sudionicima, relevantnost sadržaja i vješto odabrani primjeri tekstova pridonijeli su dinamičnosti i zanimljivosti izlaganja.  Izrada kreativnih aktivnosti za nastavu utjecala je na zadovoljstvo i na aktivno sudjelovanje svih sudionika u radioničkom dijelu stručnoga skupa.

Stručni skup organizirala je Marija Puškarić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Evaluacija

(docx: 240,18 KB)

Preuzmi