Najave i izvješća / 13. rujna 2021.

Državni stručni skup iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama

Stručno usavršavanje medijacijskih vještina za školsku medijaciju održano je 26 i 27. kolovoza 2021. online u trajanju od 12 sati

Planirani broj sudionika bio je 70, a sudjelovalo je 96 sudionika.

Cilj stručnog skupa bio je početi osposobljavanje sudionika za županijske koordinatore školske medijacije. Sudionici su stjecali sljedeće kompetencije: korištenje modela nenasilne komunikacije – aktivno slušanje, empatija i asertivnost, kodiranje, dekodiranje i parafraziranje; postavljanje otvorenih i zatvorenih pitanja, razlikovanje i oblikovanje Ja– i Ti–poruka; vježbati procedure pravilnog korištenja svih medijatorskih vještina i načela – neutralnost, aktivno slušanje, ublažavanje napetosti, parafraziranje, vođenje razlučivanja pozicija od interesa i potreba sukobljenih strana, izvođenje prihvatljivog prijedloga za rješenje problema sporazumom ili nagodbom.

Stručni skup su u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, otvorili viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić Jelačić i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, istaknuvši važnost primjene medijacijskih komunikacijskih vještina u stvaranju dobrog i sigurnog okružja za život i rad u školi. Naglasili su, da su medijacijske komunikacijske vještine sastavni dio kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja i ključne su u osposobljavanju mladih za aktivno uključivanje u život društvenih zajednica i za njihov razvoj, za mirno i nenasilno rješavanje konflikata u školi, obitelji ili na radnom mjestu. Važne su za podizanje kulture komuniciranja među ljudima te za stjecanje elementarne pravne pismenosti za građane.

Prvi dan stručnog skupa dr. sc. Vanja Bilić održao je predavanje Pristupi rješavanju sporova, a mr. sc. Danica Lisičar predavanje o Dinamici konflikata. Uslijedila je radionica Komunikacijskih vještina koju su vodili spomenuti autori. Na kraju je provedena refleksija sudionika na prvi radni dan, pitanja, objašnjenja i savjetovanja.

Drgog radnog dana uvodno izlaganje popraćeno PPT prezentacijom održala je Marina Brkić, prof. hrv. jezika i sociologije iz Foruma za slobodu odgoja s temom Vršnjačka medijacija – sve nam ide kao po špagi, samo smo naišli na mali čvor. Uz profesoricu M. Brkićprimjere iz prakse iznijele su Mirjana Kozina iz Škole za medicinske sestre Vrapče Zagreb, Tanja Jakovac iz OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Ivana Vlaisavljević iz Tehničke škole Virovitica te  Snježana Prusec Kovačić iz OŠ Vugrovec-Kašina, Kašina.

Potom su mr.sc. Danica Lisičar , dr. sc. Vanja Bilić održali radionicu Faze medijacije i upute za pregovaranje.

U nastavku radnog dana mr.sc. Danica Lisičar održala je radionice/vježbe medijacije  Konflikt u razredu, a dr. sc. Vanja Bilić održao je radionicu: Sukob karaktera.

Na kraju dvodnevnog skupa provedena je refleksija sudionika na cjelokupni skup, sudionici su iznosili vrlo interesantna i korisna iskustva u provođenju medijacijskih postupaka u svojim razredima i školama, međusobno su komunicirali i dopunjavali se svojim stručnim viđenjima i iskustvima. Pitali su voditelje i predavače jesu li dobro postupili te kako bi mogli bolje. Na kraju je provedena oline evaluacija, čiji se rezultati nalaze u nastavku.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 1,42 MB)

Preuzmi