Najave i izvješća / 14. studenoga 2017.

Državni stručni skup za stručne suradnike pedagoge u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

pedagozi1_mDržavni stručni skup stručnih suradnika pedagoga održan je u Vodicama od 8. do 10. studenoga 2017. godine. Sudjelovalo je više od 370 pedagoga iz osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova. Skup je pozdravio zamjenik župana Šibensko-kninske županije Nikola Blažević, a u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, Miljenka Galić, viša savjetnica za pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima

Stručnim predavanjima, radom u iskustvenim skupinama, prikazima primjera dobre prakse i održanim okruglim stolom, sudionici su imali prilike razvijati profesionalne kompetencije što je bila tema državnog stručnog skupa.

Izv. prof. dr. sc. Stjepan Staničić održao je uvodno predavanje Temeljne pretpostavke daljnjeg razvoja profesije školskog pedagoga sa svrhom usmjeravanja pozornosti školskih pedagoga na potrebu stvaranja temeljnih pretpostavki kojima bi se potaknuo razvoj profesije, ostvario veći doprinos kvaliteti njihova rada, a time pridonijelo i većim odgojno-obrazovnim postignućima ustanova u kojima djeluju. Među temeljne pretpostavke daljnjeg razvoja profesije pedagoga i unapređivanja kvalitete njegova rada istaknuo je: aktualizaciju njegove uloge, veću usklađenost obrazovanja pedagoga s potrebama prakse, intenzivnija istraživanja u funkciji unapređivanja profesije, jačanje prepoznatljivosti i identiteta profesije te trajno dostupna potpora struke

Prof. dr. sc. Metod Resman, sveučilišni profesor iz Ljubljane, u svom je izlaganju naglasio važnost oblikovanja razrednog odjela kao produktivne zajednice učenja i razvoja učenika, ulogu razrednika i drugih učitelja/nastavnika te osobito ulogu školskog pedagoga. Razredni je odjel organizacijska jedinica škole u kojoj se prepliću učenje i socijalne situacije, koje oblikuju uvjete za rad i razvoj učenika. Zbog toga bi pedagog trebao dati prednost tzv. class-based strategiji savjetodavnog rada (strategiji savjetodavnog rada temeljenoj na razrednom odjelu). Takva teorijska (filozofska) i praktična orijentacija pedagoga jedno je od temeljnih područja na kojima se prepoznaje njegov školski i profesionalni identitet.

Dr. sc. Darja Maslić Seršić govorila je o profesionalnom usmjeravanju učenika, odnosno o razvijanju i poticanju samoefikasnosti kod djece i mladih kao temelj cjeloživotnom obrazovanju i razvoju karijere.

Dr. sc. Davor Mikas prikazao je rezultate pedagoškog istraživanja Povezanost školskog uspjeha i socijalnih kompetencija učenika. Istaknuo je da je upravljanje osobnim i profesionalnim razvojem temelj za aktivno građanstvo.

Na stručnom skupu čula su se kvalitetna izlaganja stručnih suradnica pedagoginja savjetnica: Mirjane Laginje, Uloga stručnog suradnika pedagoga u razvoju novih kurikuluma, Ornele Malogorski, Pedagog između ideje i evaluacije i predavanja Škola i učenički dom – Naši i vaši, koje su održale Nada Antolčić, Natalija Šnidarić. Ankica Domjanić i Ana Imrović.

S primjerima kvalitetne prakse školskog pedagoga u područjima: prevencije ovisnosti i nasilja, razvoju čitalačkih navika kod učenika, modularnog stručnog usavršavanja nastavnika i radionica koje razvijaju socijalne vještine učenika upoznale su nas stručne suradnice pedagoginje Tanja Lilić, Jasminka Brkljača, Karmen Blažinović i Štefica Melnik.

pedagozi_2_mDr. sc. Radmila Rangelov Jusović, izvršna direktorica Step by step u Bosni i Hercegovini inspirirala je sudionike dinamičnim izlaganjem u formi pedagoškog teatra na temu Mitovi i istine o obrazovanju.

Stručni skup završio je održavanjem okruglog stola Jačanje pretpostavki za razvoj i afirmaciju profesije školskog pedagoga na kojem su voditeljice iskustvenih skupina pedagoga u osnovnim školama Katarina Posavec i Jadranka Bizjak Igrec i voditeljice iskustvenih skupina pedagoga u srednjim školama Majda Fajdetić i Mirjana Laginja iznijele mišljenja i stavove sudionika o: postojećem stanju profesije pedagoga, o njihovoj pripremljenosti za preuzimanje uloge u praksi, o određenosti područja rada pedagoga, kompetencijama za uspješnost u radu pedagoga, obrazovanju pedagoga za potrebe školske prakse, stručnom usavršavanju i drugim važnim pitanjima profesionalnosti i oblikovanja identiteta školskoga pedagoga.

U zaključku okruglog stola sudionici stručnog skupa podržali su prijedlog o formiranju radne skupine koja će raditi na aktualizaciji Koncepcije razvojne pedagoške djelatnosti i izradi smjernica za rad stručnih suradnika pedagoga u osnovnim i srednjim školama.