Najave i izvješća / 18. travnja 2016.

Državni stručni skup stručnih suradnika knjižničara 2016. u Zadru – 28. Proljetna škola školskih knjižničara

Državni stručni skup školskih knjižničara – 28. Proljetna škola školskih knjižničara – održan je od 7. do 9. travnja 2016. u Zadru. Sudjelovalo je 310 sudionika, a središnja tema bila je primjena strategija učenja i upravljanja informacijama u školskom knjižničarstvu i u kontekstu Cjelovite kurikularne reforme.

Govorilo se o mjestu školske knjižnice u prijedlozima kurikula Hrvatskoga jezika i međupredmetnih tema Učiti kako učiti  i Uporaba IKT-a, o strukturi odgojno-obrazovnog rada stručnog suradnika knjižničara i što se događa na putu od informacija do stvaranja novoga znanja te kako stručni suradnik knjižničar može biti pokretač strateškog razvoja školske knjižnice i kako ohrabriti djecu, ali i nastavnike, da razmišljaju izvan okvira. Sudionici su radili u dvije od ponuđenih devet tematski različitih radionica: kurikulumskima, nastavničkima, rukotvornim i informatičkima.

Zadnji dan programa predstavljeni su primjeri dobre školskoknjižničarske prakse i zaključcima je završena rasprava o predstavljenim prijedlozima kurikulskih dokumenata Cjelovite kurikularne reforme.

Naglašena je zahvalnost školskim knjižničarkama Draženki Stančić i dr. sc. Jasni Milički za doprinos koji su dale radeći na prijedlozima kurikula međupredmetnih tema Učiti kako učiti i Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije i iskazana je potreba da se prijedlozi kurikulskih dokumenata dorade na način da se jasnije iskaže uloga stručnog suradnika knjižničara kao informacijskog stručnjaka koji prije ostalih, a i u suradnji s pojedinim predmetnim stručnjacima, poučava stjecanje generičke kompetencije informacijske pismenosti. Zaključeno je da što prije treba izraditi kurikul školske knjižnice koji će obuhvatiti sve obrazovne razine jer u ovom trenutku program rada knjižničara, koliko god bio zastario, postoji samo za osnovnu školu.

Program 28. Proljetne škole školskih knjižničara dopunjava Zbornik radova u elektroničkom obliku, dostupan na /images/izdanja/28_skola_knjiznicara.pdf