Najave i izvješća / 19. rujna 2017.

Državni stručni skup psihologa Jačanje kompetencija psihologa – rad s djecom s posebnim potrebama

Psiholozi2_mDržavni stručni skup psihologa Jačanje kompetencija psihologa – rad s djecom s posebnim potrebama održan je u Šibeniku od 14. do 16. rujna 2017. godine. Sudjelovalo je više od 250 psihologa iz osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića, stručnih suradnika i nastavnika psihologije iz svih dijelova Hrvatske.Skup je pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Jadranka Žarković-Pečenković, prof. i zamjenik župana Šibensko-kninske županije Nikola Blažević.

Psiholozi1_mZnačaj interdisciplinarnog pristupa i timske suradnje, osobito u radu s djecom s posebnim potrebama, istaknut je uključivanjem predavača različitih struka: psihologa, pedagoga, logopeda i neurofiziologa.

Plenarni predavači bili su prof. dr. Zoran Đogaš, dekan Medicinskog fakulteta u Splitu, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje Mirjana Kazija i Robert Cimperman, voditeljica Odjela za osnovne škole slovenskoga Zavoda za šolstvo, dr. sc. Fani Nolimal, dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, redovna profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Blaženka Brozović s Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, voditeljica Kabineta za ranu komunikaciju i dr. sc. Darko Lončarić, izvanredni profesor na Katedri za obrazovne znanosti Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  Psiholozi3_mOdržani su simpoziji i okrugli stolovi za psihologe iz osnovnih i srednjih škola te za psihologe zaposlene u dječjim vrtićima. Prikazani su rezultati projekata, primjeri dobre prakse, prikazi slučajeva, rezultati istraživanja. Tema okruglog stola za psihologe iz dječjih vrtića bila je identifikacija djece s posebnim potrebama, tema o kojoj se raspravljalo na okruglom stolu za psihologe iz osnovnih škola bila je postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika, a psiholozi iz srednjih škola raspravljali su o poticanju darovitosti u adolescenciji i o elementima ocjenjivanja u nastavi psihologije. Otvorena su brojna pitanja koja će se razrađivati na budućim stručnim skupovima. Radionice su bile praktično korisne i usmjerene na samopomoć u nošenju sa stresom, rad s djecom s emocionalnim teškoćama, senzibilizaciju roditelja na uključivanje učenika s teškoćama u odgojne skupine i razredne odjele te upoznavanje s novim testom kreativnosti EPoC.