Najave i izvješća / 14. travnja 2016.

Državni stručni skup Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

predskolski_mU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Vinkovcima je od 4. do 6. travnja 2016. godine održan državni stručni skup Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje za odgojitelje predškolske djece Republike Hrvatske, s ciljem stjecanja kompetencija oblikovanja kurikuluma dječjeg vrtića, u organizaciji viših savjetnica za predškolski odgoj Darije Drviš, prof., Sanje Jelovčić, prof., Tončice Kalilić, prof., mr. sc. Andreje Silić, Jasne Šverko, mag. rehab. educ. i Luje Zamečnik, prof.

Državni stručni skup su pozdravili predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Marija Ivanković, prof., voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje, Ivana Biljan, prof., predstojnica Podružnice Osijek Agencije za odgoj i obrazovanje te zamjenik gradonačelnika Grada Vinkovaca gospodin Tomislav Šarić.

Stručnim izlaganjem prof. dr. sc. Edite Slunjski Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – teorijske postavke i izazovi implementacije u praksi sudionici su uvedeni u temu skupa. Važnost interakcije je istaknula prof. dr. sc. Stanislava Irović u predavanju Razvojne i odgojne vrijednosti vršnjačke interakcije u vrtićkom kontekstu. Prof. dr. sc. Mirjana Šagud održala je plenarno predavanje Komunikacija odgajatelja i djece u igri i strukturiranim aktivnostima kroz što su sudionici osnažili svoju ulogu.

Drugi dan stručnoga skupa, prikazom primjera stekao se uvid i razmijenila iskustva kvalitetne prakse sa sustručnjacima: „Kako kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem odgajatelja poticati razvoj kurikuluma?“, I. Debeljak, prof., DV Didi, Zagreb; Kako razvijati povjerenje u djecu i njihove mogućnosti?, I. Bucković, S. Kolarić, prof., DV Dječja igra, Zagreb; Kako prostorno-materijalnim okruženjem vrtića poticati razvoj kurikuluma?, Ž. Jelinić, T. Budisavljević, prof., DV Limač, Zagreb; Kako osigurati autorstvo djece u oblikovanju projekata?, T. Kelnerić, DV Varaždin, Varaždin; Kako razvijati projekt kao oblik integriranog kurikuluma?, M. Lančić, DV Ivančice, Ivanec; Kako razvijati kompetencije djece?, G. Vinković Lawanya, DV Potočić, Zagreb; Kako razvijati jaslički kurikulum?, I. Kraljević, V. Kašuba, prof., DV Zrno, Zagreb; Kakvo je vrtićko okruženje po mjeri djece?, I. Boc Barbarić, prof., N. Bataković, DV Smjehuljica, Zagreb; Profesija i profesionalni razvoj odgojitelja, M. Fatović, DV Budućnost, Zagreb; Razvoj digitalnih i građanskih kompetencija odgojitelja i djece u Dječjem vrtiću Petar Pan, Z. Durman Marijanović, mag. psych., A. Ptičar, DV Petar Pan, Zagreb; Razvoj kurikulum kroz različite dimenzije odgojno-obrazovne prakse, D. Majsak, Ž. Pintar, I. Troha, DV Kustošija, Zagreb; Elementarna robotika u DV Zvončić – razvijanje digitalnih kompetencija u okruženju ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Lj. Džepina, M. Arambašić, S. Štrok, DV Zvončić, Zagreb; Andrej nas uči toleranciji, R. Bulatović, DV I. B. Mažuranić, Slavonski Brod; Eko-akcijama do eko-povrtnjaka i vrta vrtića, S. Brezovec, DV Zvončić, Našice i Svi smo mi različiti i to nas obogaćuje, Š. Čanak, T. Barać, DV Sisak Novi, Sisak.

Treći dan su slijedila predavanja Tihane Šimunić, prof. voditeljica Odjela za opće poslove AZOO-a Uloga predškolske ustanove u provedbi postupka stažiranja, polaganja stručnog ispita te napredovanja i mr. sc. Elizabete Serdar Zabavišta u drugoj polovici XIX. i početkom XX. stoljeća – počeci institucionalnog predškolskog odgoja u Hrvatskoj, a koja je i autorica istoimene predstavljene izložbe Hrvatskoga školskog muzeja.

U zaključnom dijelu istaknuta je vrijednost samorefleksije i evaluacije neposrednoga odgojno-obrazovnog rada za razvoj osobnih, stručnih i profesionalnih kompetencija.