Najave i izvješća / 3. ožujka 2023.

Aktivne metode učenja i poučavanja u nastavi matematike

Državni stručni skup  Aktivne metode učenja i poučavanja namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike u Republici Hrvatskoj održan je 21. i 22. veljače 2023. godine u Osijeku.

Skup je otvoren na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, a prilikom svečanog otvorenja himnu Republike Hrvatske izveo je Ivan Bulić, učenik  6. razreda Osnovne škole Višnjevac i 4. razreda Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, u pratnji svoje profesorice Ivančice Hinek. Violinu uči svirati u klasi prof. Josipe Erhardt, a odmalena pokazuje interes za pjevanje. Svoje prve solističke pjevačke nastupe bilježi od šeste godine, a od devete godine brigu o njegovu pjevačkom razvoju preuzima prof. Ivančica Hinek te ga usmjerava prema klasičnom repertoaru za dječačke soprane. U prosincu 2022. godine osvojio je prvu državnu nagradu na 60. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, s osvojenim maksimalnim brojem bodova. Sudionike skupa su pozdravili prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, koji je domaćin skupa, te prof. dr. sc. Kristian Sabo, dekan Fakulteta primijenjene matematike i informatike.

U prijepodnevnom, plenarnom dijelu skupa, predavanja su održali sveučilišni profesori sa Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija u predavanju Učeničke aktivnosti – – atomi nastave matematike govorila je o ulozi učeničkih suradničkih i individualnih aktivnosti u razvoju njihovog matematičkog mišljenja, te o pružanju što je moguće više prilika za samostalno individualno i timsko istraživanje, eksperimentiranje, naslućivanje, otkrivanje, oblikovanje, prikazivanje, opisivanje, objašnjavanje, argumentiranje, provjeravanje, potvrđivanje, dokazivanje, odbacivanje ili opovrgavanje te razvoj i primjenu matematičkih ideja, kao i za zaključivanje o njima.

U predavanju Miskoncepcije, aktivno učenje i mitovi u nastavi matematike izv. prof. dr. sc. Ljerka Jukuć Matić govorila je o razlikama između aktivnog i pasivnog učenja te nedoumicama između aktivnog učenja i učenja temeljenog na otkrivanju ili istraživačkoj nastavi. U predavanju je pokazano kako iskoristiti učeničke miskoncepcije za aktivno učenje.

U izlaganju Aktivno učenje u srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi matematike prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš predstavila je rezultate međunarodnih projekata koji se bave aktivnim učenjem na srednjoškolskoj razini, odnosno pri radu sa studentima, budućim nastavnicima matematike, i nastavnicima matematike u sustavu odgoja i obrazovanja.

Doc. dr. sc. Franka Miriam Brüeckler u predavanju Kocka, kocka, kockica govorila je o vjerojatnosti i statistici za čije poučavanje je moguće osmisliti kvalitetne eksperimente kojima će učenici otkriti i uočiti bitne činjenice kao i prividne paradokse, koji su u vjerojatnosti (i statistici) puno češći nego smo inače navikli u matematici. U predavanju je predstavljeno desetak mogućih eksperimenata s kockicama prikladnih za različite razine školovanja.

U predavanju Trening pažnje kao preduvjet uspješnog poučavanja prof. dr. sc. Marija Heffer govorila je o pažnji koja je preduvjet za kognitivne procese kao što su pamćenje, razumijevanje novih sadržaja ili usvajanje novih motoričkih, kognitivnih pa čak i emocionalnih vještina. Predstavljene su tehnike čije bi osvješćivanje i uvođenje u nastavnu praksu olakšalo učenje mnogim učenicima, ali i rad brojnim nastavnicima.

Viša predavačica Željka Zorić, prof. u predavanju Matematički centri predstavila je Matematičke centre, nastavnu strategiju koja je jako popularna u Sjedinjenim Američkim Državama, a čija je ideja omogućiti učenicima prostor i vrijeme za aktivno bavljenje gradivom, dok istovremeno nastavniku osigurava vrijeme potrebno za rad s učenicima koji nisu savladali predviđene ishode učenja ili imaju kakvu miskoncepciju koju treba razriješiti.

U predavanju Aktivno učenje u nastavi vjerojatnosti i statistike izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić izložio je suvremeni pristupi nastavi u kontekstu primjene paradigme Education 4.0 u nastavi matematike i statistike s posebnim naglaskom na metode poučavanja koje učenika stavljaju u fokus nastavnog procesa. Osim toga, dan je pregled aktualnih međunarodnih didaktičkih smjernica za izvođenje nastave iz područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike. Spomenute smjernice objašnjene su na primjerima iz nastavne prakse prilagođene različitim dobnim skupinama učenika.

U popodnevnom terminu, u prostorima Elektrotehničke i prometne škole Osijek, tijekom oba dana stručnoga skupa održano je ukupno 45 radionica, svaka u trajanju od 90 minuta. Radionice su održali prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ljerka Jukić Matić s Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Osim sveučilišnih profesora u radioničkom dijelu primjere dobre prakse sa sudionicima su podijelili: Brankica Majdiš, Ana Martinčević, Zdenka Ćutek, Ivo Žikić, Milena Mikulčić, Sandra Štiks, Mirjana Bagarić, Sanja Janeš, Kristina Vučić, Snježana Fuis, Ljubica Selak-Zeljko, Željka Hanžek, Mara Grašić, Boris Bubalović, Gordana Janđel, Natalija Radotović-Maksić, Dražena Potočki, Antonela Matajić, Darija Mikić, Magdalena Mikulić, Ivica Gregurec, Ksenija Varović, Marija Glibo-Čuljak, Katarina Kotrla Vidić, Monika Idlbek, Brankica Bošnjak, Renata Brkanac, Vesna Škreb Salamunić, Sandra Madžar, Daria Stejskal, Sanela Jukić, Sanja Ličanin, Tatjana Brešćanski,  Željko Kraljić i Kristina Nikičić  iz osnovnih škola. Osim učitelja iz osnovnih škola radionice su održali i nastavnici iz srednjih škola: Jasna Bošković, Karolina Brleković, Marina Njerš, Mia Milun, Lada Tudor Jakić, Suzana Osička, Mirna Stojanović, Tatjana Plantak, Tajana Golub Mendaš, Nikolina Ivačić, Ella Rakovac Bekeš, Vlatka Hižman-Tržić i Jasenka Mutak.

Na održanim predavanjima i tijekom sudjelovanja na radionicama sudionici stručnoga skupa upoznali više tehnika aktivnog učenja te su u mogućnosti odabrati odgovarajuće tehnike aktivnog učenja u skladu s osobinama učenika u pojedinom razrednom odjelu. Također, učitelji i nastavnici mogu primijeniti više različitih tehnika učenja u svojoj nastavi te usporediti vlastitu praksu s prikazanim primjerima dobre prakse vezanim za aktivno učenje.

Državni stručni skup organizirali su i vodili viši savjetnici za matematike Agencije za odgoj i obrazovanje: Jelena Noskov, prof., Vesko Nikolaus, univ. spec. paed. i Igor Šelimber, prof.

Evaluacija

(pdf: 614,20 KB)

Preuzmi