Najave i izvješća / 28. rujna 2016.

Agencija organizirala državni skup za psihologe s temom Izazovi u radu s djecom i mladima

psiholozi_mDržavni stručni skup psihologa Izazovi u radu s djecom i mladima održan je u Varaždinskim Toplicama od 12. do 14. rujna 2016. Skup je pozdravnim govorom otvorila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković, prof., koja je naglasila da se psiholozi svakodnevno u svojem radu suočavaju s izazovima u području savjetovanja učenika i roditelja, odgojitelja i učitelja, zaštite dječjih prava, psiholoških intervencija, rada s darovitim učenicima, učenicima s teškoćama i manjinama. Šarolikost poslova i područja rada školskih i predškolskih psihologa rezultirala je na ovom stručnom skupu bogatim i raznolikim programom koji je slika rada hrvatskih psihologa u praksi i njihove značajne uloge u odgojno-obrazovnom sustavu.

Skupu se, također, obratila Goranka Štefanić, gradonačelnica Varaždinskih Toplica i ravnateljica OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića. Oko 190 psihologa iz svih krajeva Hrvatske okupilo se na državnom skupu. Održano je devet plenarnih predavanja, osamnaest predavanja, osam radionica, dva okrugla stola te sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća.

psiholozi1_mRazličitost poslova i područja rada školskih i predškolskih psihologa rezultirala je bogatim i raznolikim programom. Plenarna predavanja održali su profesori Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Lidija Arambašić, Vesna Vlahović Štetić, Nina Pavlin Bernardić, Vladimir Takšić, s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Marina Ajduković, s Pravnog fakulteta, Dejana Bouillet, s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Željko Rački, s Učiteljskog fakulteta u Osijeku, Josipa Mihić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Snježana Bilać iz Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorizičnim i motoričkim smetnjama Goljak.

Predavanja psihologa iz prakse podijeljena su u nekoliko cjelina: načini podrške djeci rane i predškolske dobi, darovitost i kreativnost od osnovne do srednje škole, rad s učenicima s teškoćama, rad s djecom i roditeljima romske nacionalnosti, profesionalni razvoj učenika u osnovnoj školi te uloga srednjoškolskih psihologa u EU projektima.

Teme radionica bile su vrlo raznolike i praktično korisne: rad s darovitim učenicima, vrednovanje i kooperativno učenje, art-terapija, definiranje vrijednosti u vršnjačkim odnosima djece na roditeljskom sastanku, suradnja s roditeljima, suradnja stručnih suradnika, primjena matematičkih igara u radu s učenicima.

Teme okruglih stolova bile su: Uloga školskog psihologa u određivanju primjerenog oblika školovanja i Kako brinemo o pravima učenika s dvostrukim posebnim potrebama.

 Ovogodišnji državni stručni skup psihologa posvećen je uspomeni na preminulu višu savjetnicu za psihologe Teodoru Dubrović.