Najave i izvješća / 22. veljače 2022.

Agencija, Francusko veleposlanstvo i Francuski Institut organizirali akreditaciju učitelja i nastavnika za Školski DELF

Stručni skup s temom Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija i obnovu akreditacije kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B2 održan je u živo, od 3. do 5. siječnja 2022., u XVI. gimnaziji, Zagreb, kao trodnevni državni stručni skup, u trajanju od 30 sati. Na skupu je sudjelovalo 15 sudionika, učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Stručni skup je u ime Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik, vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik te Francusko veleposlanstvo i Francuski institut u Republici Hrvatskoj, a predavanje i akreditaciju učitelja i nastavnika za Školski DELF je vodila Maja Lukežić Štorga, prof., viša lektorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru, ovlašteni edukator (trener) Međunarodnog centra za pedagoške studije iz Vichy-a u Francuskoj – (France Éducation International, Centre international dʾétudes pédagogiques CIEP, Vichy, France).

Tijekom stručnoga skupa sudionici su:

  • analizirali certificirane ispite Školskoga DELF-a (Diplôme d’études en langue française) za razine A1, A2, B1 i B2
  • upoznali principe valjanog ispravljanja i vrednovanja pogrešaka u pisanom dijelu ispita
  • razvijali komunikacijske kompetencije
  • upoznali principe valjanog ispravljanja i vrednovanja pogrešaka u usmenom dijelu ispita
  • se osposobili za ispravljača i ispitivača Školskoga DELF-a za navedene razine.

Sudionici su u anketi zadovoljstva u svojim komentarima izrazili veliko zadovoljstvo temom, načinima izlaganja i komunikacijom predavača te organizacijom skupa. Evaluacijski upitnik ispunilo je 15 sudionika. Opća je ocjena skupa na ljestvici od 1 do 5 procijenjena ocjenom 5 (100 % sudionika), a 100% sudionika je iskazalo da ih je sadržaj stručnoga skupa u potpunosti osnažio za daljnji rad za pripremu učenika za polaganje Školskoga DELF-a. Više o rezultatima evaluacijskog upitnika možete vidjeti u privitku.

Evaluacija

(docx: 640,65 KB)

Preuzmi