Najave i izvješća / 19. siječnja 2018.

64. Zimski seminar za geografe

zimski semestar1Tradicionalni Zimski seminar za geografe održan je 11. i 12. siječnja 2018. godine u Zagrebu. Seminar su organizirali Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suorganizaciji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Na seminaru je sudjelovalo 450 učitelja i nastavnika geografije iz svih županija Republike Hrvatske. Održano je 15 predavanja koja su organizirana u dva dijela programa.

Predavanjima u prvome dijelu programa bio je cilj transfer novih znanstvenih spoznaja iz disciplina geografije, a predavanjima u drugome dijelu transfer primjera iz prakse učitelja i nastavnika geografije te informacija koje su u funkcije pripreme sudionika za nadolazeće aktivnosti u ovoj školskoj i kalendarskoj godini. U predavanju Quo vadis, ruralna Hrvatska sudionici su upoznati s teorijskim okvirom koji uključuje ključne čimbenike razvoja ruralnih područja te s metodologijom istraživanja na osnovi čega su izdvojena ruralna područja i prepoznat mogući razvojni scenariji ruralnih područja Hrvatske 2030. godine. Na temu ovoga predavanja nadovezalo se predstavljanje Internetskog atlasa ruralnih područja Hrvatske koji je dostupan svim zainteresiranima i nudi obilje podataka. Predavanje Japan – azijski tigar? imalo je geografsko-putopisnu notu. Uz prirodna i kulturna obilježja Japana dan je odgovor na pitanje je li Japan „azijski tigar“ i potkrijepljen je odgovarajućim statističkim pokazateljima. Prirodne i društveno-gospodarske posebnosti područja Rusije istočno od Urala te golemo prirodno bogatstvo koje taj prostor ima i njime plijeni pozornost i potiče interes globalnih igrača, iznijeto je u predavanju Sibir – gospodarsko i geopolitičko značenje. U predavanju Modeli razvoja turizma u Južnoj Dalmaciji predstavljena su tri turistička modela, metode istraživanja koje su u istraživanju korištene te dobiveni rezultati koji su se odnosili na određenje prostornog obuhvata južnodalmatinskih turističkih destinacija; razvojni ciklus južnodalmatinskih turističkih destinacija; fizionomske, socioekonomske, demogeografske i sociokulturne implikacije razvoja turizma u Južnoj Dalmaciji. O kontekstu turističkog razvoja prostora, o razvoju turizma pregledom turističkog prometa i turističke ponude te izazovima i perspektivama razvoja destinacije sudionici su mogli saznati iz predavanje Turizam Francuske Polinezije.

zimski semestar2Predavanjima koja su održana drugoga dana seminara predstavljene su konkretne i korisne informacije o iskustvima i prijedlozima učiteljima i nastavnicima za unapređivanje rada. Iznijeti su primjeri sudjelovanja u projektima (Geofuture school trainingweek; Označavanje razina vode za poplava u Sloveniji i Hrvatskoj), u studijskim putovanjima (Južna Koreja – geografske, političke, morske i obrazovne granice; S obje strane rijeke Jordan: Izrael, Zapadna obala i Kraljevina Jordan) i praktičnim istraživanjem vlastitoga rada u domeni inovativnosti i kreativnosti (Inovativnost i kreativnost u nastavi geografije). Učiteljima i nastavnicima je predstavljena metodologija i rezultati vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe 23 strukovna kurikuluma (Novi horizonti strukovnoga obrazovanja) koje je proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U predstavljanju Europske godine kulturna baština naglasak je stavljen na koncept kulturne baštine u nastavnim programima iz geografije i na informacije o obilježavanju Europske godine kulturne baštine i Dana europske kulturne baštine, a sudionicima je upućen poziv da se uključe u njihovo obilježavanje. U okviru programa drugoga dana, što već postaje tradicija zimskoga seminara, učiteljima i nastavnicima su se obratili članovi Olimpijskoga tima (četiri učenika, troje mentora) koji su sudjelovali na XIV. svjetskoj geografskoj olimpijadi i upoznali ih s programom Olimpijade, primjerima zadataka te sa svojim dojmovima i izvrsnim rezultatima. Učiteljima i nastavnicima su izdvojene i istaknute informacije o Natjecanju iz geografije i stručnim skupovima koje za njih planira Agencija za odgoj i obrazovanje te su pozvani da odgovorno pristupaju profesionalnom razvoju i usklade ga sa svojim osobnim potrebama.