Najave i izvješća / 2. ožujka 2023.

In effectu – učenici i nastavnici u kurikularnom pristupu nastavi klasičnih jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 20. veljače 2023. godine održan je prvi ovogodišnji državni stručni skup namijenjen učiteljima i nastavnicima latinskog i grčkog jezika. Tema skupa bila je In effectu – učenici i nastavnici u kurikularnom pristupu nastavi klasičnih jezika.

Državni stručni skup održavao se u Svečanoj dvorani Klasične gimnazije u Zagrebu. Skupu je nazočilo 82 učitelja i nastavnika klasičnih jezika iz svih dijelova Hrvatske. Sudionike skupa pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Nažalost, zbog objektivnih izvanrednih okolnosti, planirano uvodno predavanje Aspekt i respekt kroz kurikulum Matije Zorića, prof. iz Klasične gimnazije u Osijeku, nije održano pa je tijek skupa svojim izmijenjenim programom bio prilagođen novonastalim prilikama. Prvo predavanje Nastavnik kao moderator – primjer iz nastavne prakse održala je Irena Marija Vojvodić, prof., savjetnica nastavnica latinskoga jezika u Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu. U svom izlaganju prikazala je primjer vlastite nastavne prakse planiranja izvedbenog kurikula i uključivanja učenica u nastavni proces tako da uz primjenu unaprijed dogovorenih pravila samostalno, ili u paru, održe nastavni sat ponavljanja jezičnih sadržaja i prezentiranje civilizacijskih tema. Također je ponudila i primjere kriterija formalnog i sumativnog vrednovanja pojedinih etapa ovakvog tipa projektne nastave te obrazložila uočene prednosti i nedostatke.

Iduće predavanje održao je redovni profesor na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Neven Jovanović pod naslovom Grčka i latinska književna djela kao primjer kompleksnog izražavanja. Sudionici skupa imali su priliku uz vodstvo i živopisno tumačenje originalnih tekstova pisanih na latinskom i grčkom jeziku autora poput Komenskog, Platona, Vitruvija, Petronija i Plutarha doživjeti svu bujnost složenog načina izražavanja koji se temelji na retoričkim periodima antičkog stila iznošenja misli. Bilo je vrlo zanimljivo usporediti primjere ponuđenih s tekstova s primjerom teksta na latinskom jeziku koji je napisala umjetna inteligencija na temelju zadanih ključnih riječi. Također je preporučio neke metodičke modele na koji način se učenike u nastavi latinskog i grčkog jezika u srednjim školama može izložiti, barem povremeno, kompliciranoj jezičnoj strukturi klasičnih jezika kao vrsti izazova u problemskoj nastavi i učenicima i nastavnicima.

Nastavnica latinskog i grčkog jezika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu, Marija Pustišek, prof. savj., održala je izlaganje Zagreb dok ga još nije bilo – u potrazi za rimskim ostacima. Sudionicima skupa objasnila je način svoje suradnje s Arheološkim muzejom u Zagrebu te prikazala najznačajnije arheološke nalaza iz rimskoga razdoblja pronađenih u centru i širem području Zagreba. U suradnji s kustosima Arheološkoga muzeja u Zagrebu osmislila je projekt Šetnja Zagrebom u potrazi za rimskim ostacima realiziran kao projektna nastava iz latinskoga jezika. Prezentirala je planiranje i realizaciju aktivnosti učenika in situ (čitanje i prevođenje natpisa na spomenicima) te aktivnosti nastavnika i učenika koji se odnose na provedbu kviza u školi na temu viđenih rimskih nalaza. Također je prikazala i komentirala kreativne radove učenika kao krajnji rezultat projekta uz napomene o modelima vrednovanja učeničkih aktivnosti.

Završno predavanje Ishodi međupredmetnih tema na primjeru artikulacije nastavnoga sata održao je Ivan Hrbud, prof., nastavnik grčkog jezika i filozofije u Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti u Slavonskom Brodu. Sudionici su na primjeru konkretne i prokušane nastavne prakse dobili informacije na koji način mogu strukturirati nastavni sat koristeći metode nastavničkog izlaganja, individualnog rada i suradničkog učenja te kako koristiti metode koje jačaju osobni i socijalni razvoj učenika na primjerima obrade poslovica na grčkom jeziku i u prijevodu. Obrazložio je dobre osobine voditelja rasprave te načine ispravnog formuliranja pitanja ukazavši na dobrobiti primjene suradničke nastave koje su učenici i sami uočili i navodili u provedenim anketama o zadovoljstvu sudjelovanja u raspravama i debatama na nastavnim satima grčkog jezika, etike i filozofije.

Državni stručni skup u trajanju od 6 sati organizirala je Kornelija Pavlić, prof. izvr. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje za klasične jezike

Evaluacija

(pdf: 793,29 KB)

Preuzmi