Najave i izvješća / 26. studenoga 2012.

2. Hrvatska konferencija o obrazovanju u kemiji

U Splitu je od 8. do 11. studenoga 2012. održana 2. Hrvatska konferencija o obrazovanju u kemiji s međunarodnim sudjelovanjem uz prateću 2. Hrvatsku učiteljsku i studentsku konferenciju u obrazovanju, koja je  imala međunarodni karakter. Cilj konferencije bio je povezivanje hrvatskih učitelja i nastavnika kemije s inozemnim stručnjacima u području kemijskog obrazovanja.

Konferenciju su organizirali Hrvatsko kemijsko društvo, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatsko prirodoslovno društvo,  Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Više od sedamdeset učitelja i nastavnika iz svih dijelova Republike Hrvatske kroz plenarna predavanja, radionice, rasprave i kratka izlaganja na Drugoj hrvatskoj konfenrenciji o kemijskom obrazovanju moglo je mnogo toga naučiti iz područja:

  1. Poučavanje kemije – Učenje otkrivanjem i nastava usmjerena na učenika
  2. Komunikacija (Izražavanje) – Kako “jezik struke” razumijevaju učenici (nestručnjaci)
  3. Istraživanje u području kemijskog obrazovanja – Što istraživati, kako i zašto?
  4. Interdisciplinarne teme – Do matematike, fizike, biologije… i nazad
  5. “Zelena kemija” i pokusi s malim količinama kemikalija – Primjena u nastavi.

Središnja tema stručnog skupa bila je učenje otkrivanjem koju karakteriziraju tri metode učenja: istraživanje, simulacija i projekt. Kao prednosti učenja otkrivanjem istaknuto je sljedeće: zanimljiv i dinamičan način prezentiranja kemijskih sadržaja, veća motivacija i interes učenika za predmet, razvijanje sposobnosti induktivnog zaključivanja, aktivno sudjelovanje učenika u iskustvenom učenju, integriranje znanja horizontalno i vertikalno unutar kemije i drugih područja. No, uočeni su i neki nedostaci te strategije. Ovakav način rada od učitelja i nastavnika zahtijeva opsežnije pripremne radnje te suradnju s kolegama drugih predmetnih područja. Obrada nastavnih sadržaja učenja otkrivanjem traži puno više vremena nego nekom drugom metodom.

Na skupu je istaknuto da učenje i poučavanje kemije na svim edukacijskim razinama nužno uključuje i probleme poučavanja ostalih nastavnih predmeta, kemiji bliskih prirodnih znanosti,  ali i jezika, povijesti, filozofije i drugih područja.

Sudionici konferencije su u radionicama i predavanjima vrhunskih svjetskih stručnjaka po pitanju obrazovanja u kemiji Boba Bucata, Maura Mocerina, Metodija Najdoskog, Thomasa Greenbowea i Marian DeWane, Onna de Jonga i brojnih drugih, mogli analizirati probleme s kojima se svakodnevno suočavaju nastavnici iz različitih zemalja i kontinenata tijekom učenja i poučavanja kemije na svim edukacijskim razinama i saznati moguća prikladna rješenja.

I nakon tri dana napornog teoretskog i praktičnog rada, učitelji i nastavnici kemije i svi sudionici konferencije izrazili su posebnu zahvalnost članovima organizacijskog odbora dr. sc. Nenadu Judašu, mr. sc. Marini Luetić i mr. sc. Roku Vladušiću te profesoru Bobu Bucatu sa School of Chemistry and  Biochemistry, The Univeristy of Western Australia, koji su omogućili ostvarivanje i Druge hrvatske konferencije o obrazovanju u kemiji.

Na završetku konferencije, u očekivanju sljedeće, istaknuta je važnost razmjene iskustava i primjera dobre prakse među učiteljima i nastavnicima kemije te suradnja škola i vodećih institucija u području kemijskog obrazovanja Hrvatskoga kemijskog društva, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Fotografije s konferencije možete pogledati na: http://www.hkd.hr/cwce/social.html