Najave i izvješća / 6. svibnja 2014.

1. konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja

psiholozi1_mPrvi državni skup psihologa dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola 1. konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja na temu Kompetencije i ishodi učenja u područjima rada psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja, održan je u Vodicama od 28. do 30. travnja 2014. godine  u organizaciji Teodore Dubrović, prof., više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje.

Prilikom svečanog otvaranja u pozdravnoj riječi viša savjetnica za psihologe je istaknula značaj prve konferencije i uloge psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja na kojoj su prvi put zajedno psiholozi dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Bez obzira u kojem segmentu sustava odgoja i obrazovanja djeluju zajednička im je briga o razvoju kvalitete odgojno obrazovnog procesa, stvaranje poticajnog okruženja za učenje i osobni razvoj djece i mladih u suradnji s drugim sudionicima u odgoju i obrazovanju.

U ime Agencije za odgoj i obrazovanje psiholozima se obratio predstojnik Podružnice u Splitu, Vlade Matas, prof. Program konferencije se sastojao od teoretskih predavanja, radionica, okruglih stolova, poster prezentacija te prikaza dobre prakse.Teme predavanja obuhvatile su suvremene spoznaje iz područja edukacijske i biološke psihologije. U predavanju  Početak i kraj poučavanja = ishodi učenja dr.sc. Vesne Vlahović Štetić objašnjen je nastanak koncepta kompetencija u obrazovanju te način primjene. Uvažavajući složenost poučavanja u predavanju Strategije učenja kao ishodi poučavanja, dr. sc. Svjetlane Kolić Vehovec navodi kako se znanja i vještine o strategijama učenja mogu prenositi učiteljima, učenicima u razvijanju kompetencije učiti kako učiti. U predavanju Samoregulirano učenje kroz reforme obrazovanja i kurikulum, dr. sc. Darko Lončarić objašnjava značaj reformi obrazovanja te nastajanje koncepta samoreguliranog učenja. Drugi dan, u predavanju Uloga emocija u procesu samoregulacije učenja, dr.sc. Izabela Sorić navodi nedostatak prevelike usmjerenosti na kognitivne procese zanemarujuću važnost emocija u obrazovanju što potkrepljuje istraživanjima. Iz područja biološke psihologije u predavanju Neuroznanost i obrazovanje, dr. sc. Mladenka Tkalčić objašnjava stvaranje nove znanstvene discipline Edukacijska neuroznanost koja istražuje neke od bazičnih procesa kao npr. čitanje/pisanje, strategije učenja, motivacijska, socijalna i emocionalna iskustva u obrazovanju. U završnom predavanju dr.sc. Petra Bezinovića Vrednovanje odgoja i obrazovanja u funkciji unapređivanja kvalitete sustava – pogled unaprijed govori o važnosti praćenja, razvoja indikatora kvalitete odgojno-obrazovnog procesa te analize sustava.

psiholozi_mRadionice za sudionike konferencije psihologa su se odvijale popodne u dvoranama hotela i učionicama OŠ Vodice na sljedeće teme: Uporaba tehnologije u edukaciji djece: Prikaz mogućnosti primjene aplikacija razvijenih u okviru ICT-AAC projekta za podržavanje i poticanje razvoja matematičkih i čitalačkih vještina u predškolskoj i ranoj školskoj dobi, Samoregulacija u predškolskom odgoju i obrazovanju, Dječja integrativna psihoterapija, Novi pristup u izradi Školskog kurikuluma – uloga psihologa, Ima nauke i bez muke, Yes, I did it!, Učim, a nije mi zlo, Psihodrama u psihološkom savjetovanju i supervizija u odgoju i obrazovanju, Socio-emocionalno učenje – prikaz implementacije programa u razrednoj nastavi, Samoregulaciju emocija – Boje u meni. Većina radionica se bavila poticanjem samoregulacije s aspekta kognicije, emocija i motivacije.

Na okruglim stolovima psiholozi su raspravljali o ulozi psihologa prilikom ranijega predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, djelovanja u kriznim događajima, suradnji prilikom praćenja učenika prelaskom iz jednog dijela sustava odgoj i obrazovanja u drugi i dr.

Psiholozi su mogli prikazati svoj rad putem poster prezentacija i kraćih izlaganja. Pored primjera rada predškolskih psihologa, sva županijska stručna vijeća psihologa škola su predstavila svoj rad i primjere dobre prakse.

Teodora Dubrović, viša savjetnica za psihologe u završnom je predavanju iznijela rezultate IPA projekta AZOO-a Poboljšanje sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika uz prikaz analize i smjernica stručnog usavršavanja psihologa. Cjelokupni program ostvaren je uz aktivno sudjelovanje voditelja ŽSV-a psihologa te mentora i savjetnika psihologa.

Dokumenti