Objave / 31. listopada 2018.

Najava Konferencije o poduzetničkom obrazovanju u odgojno-obrazovnom sustavu

U Splitu će se 23. studenoga 2018.g. u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore održati Konferencija Poduzetništvo u odgojno obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, s početkom u 9,00 sati. Navedenu konferenciju organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji  s Hrvatskom  gospodarskom komorom. 

Planirani organizacijski oblik konferencije će biti četiri  panela.

PANEL 1- Javna politika i podrška školama u organizaciji poduzetničkog obrazovanja

(uvođenje institucionalnih smjernica, okvir za upravljanje kvalitetom i suradnja s vanjskim dionicima)

PANEL 2 – Primjeri trenutnih praksi u inozemstvu

(preporuka Europske komisije iz godine 2012.  – svi mladi moraju “imati koristi od barem jednog praktičnog poduzetničkog iskustva prije napuštanja obveznog obrazovanja”)

PANEL 3 – Kontinuirani profesionalni razvoj za održavanje promijenjene uloge nastavnika                 

(nove spoznaje neće evoluirati ako radiš iste stvari na isti način, promjene i prilagodbe)

PANEL 4 – Poduzetnički ekosustav škole

(jedinstveni ekosustav škole, povezivanje cijele škole s njenom okolinom s ciljem da obrazovanje bude relevantnije i učinkovitije)

Konferencijom bi se naglasila važnost ugrađenog pristupa poučavanja „kroz“ poduzetništvo koji označava proces zasnovan na iskustvu i iskustvenog pristupa gdje učenici  prolaze kroz stvarne poduzetničke procese učenja. Iskustveno učenje može se koristiti kao most između vanjskih suradnika, nastavnika i učenika. Suradnja s okolnim svijetom je ključna komponenta poduzetničkog obrazovanja. Uspostavljanje i održavanje kontakata i njihovo ugrađivanje u proces obrazovanja  je  dugoročan i složen proces. Vrijeme je ključni resurs  poduzetničkog  obrazovanja.

Potaknuti činjenicom da se, sukladno Nacionalnom okvirnom kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te za obvezno srednjoškolsko obrazovanje, poduzetništvo kao međupredmetna tema obvezno treba provoditi kroz sve nastavne uputnike i kroz sve nastavne predmete, odgojno obrazovni radnici su iskazali interes za održavanje  obrazovnih  veza  izvan fizičkih granica učionice i škole.

Danas škole uvelike šire svoje  veze s vanjskim svijetom, radeći to i kao odgovor na zahtjeve javne obazovne politike. Primjer je preporuka Europske komisije da svi mladi ljudi trebaju imati  “koristi od najmanje jednog praktičnog poduzetničkog iskustva prije napuštanja obveznog obrazovanja” (European Commission, 2012). Na taj način suradnja škola s vanjskim sudionicima postaje bitnom za poduzetničko obrazovanje.