Objave / 26. siječnja 2024.

Najava edukacije o prevenciji ovisnosti djece školske dobi u Splitu

Agencija za odgoj i obrazovanje, s Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, organiziraju u Splitu međužupanijski stručni skup Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika o prevenciji ovisnosti zbog uporabe energetskih pića, nikotinskih vrećica, e-cigareta i novih duhanskih proizvoda u osnovnim i srednjim školama.

Stručni skup održat će se 2. veljače 2024. godine na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu s početkom u 9:30 sati. Na skupu će biti riječ o zdravstvenim rizicima konzumacije energetskih pića među djecom, negativnom utjecaju e-cigareta i grijanih duhanskih proizvoda na zdravlje mladih, bit će predstavljeni edukativni materijali koje odgojno-obrazovni djelatnici mogu koristiti u nastavi te programi prevencije. Održat će se i okrugli stol na temu: “Što možemo učiniti u cilju prevencije ovisnosti djece školske dobi?”

Prijave za skup otvorene su na ettaedu.azoo.hr, a stručno usavršavanje namijenjeno je prvenstveno stručnim suradnicima (pedagozi, psiholozi, socijalni pedagozi i edukacijski rehabilitatori) u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (odgajatelji) te učiteljima i nastavnicima biologije, kemije, TZK-a i nastavnicima psihologije na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Program stručnog usavršavanja

(pdf: 302,01 KB)

Preuzmi