Objave / 29. siječnja 2018.

Modularno stručno usavršavanje: Stop program – odgovor na neprihvatljivo ponašanje u školi

stop_program_mU suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje, Odjela za srednje školstvo i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež 25. siječnja 2018. započelo je modularno stručno usavršavanje tijekom kojega će se sudionici upoznati s programom provođenja alternativnih sankcija za protupravno ponašanje maloljetnika u dobi od 14 do 18 godina, s ciljem senzibilizacije odgojno-obrazovnih ustanova o tome da se neprihvatljivo ponašanje maloljetnika ne procesuira ako maloljetnik počinjenu štetu ispravi svojim ponašanjem uključivanjem u dobrovoljni rad ili prihvati neku drugu obavezu u trajanju od nekoliko sati.

Program želi naglasiti važnost preuzimanja odgovornosti za počinjeno ponašanje maloljetnika. Ciljna skupina u koju su uključene 3 osnovne škole, 9 srednjih škola i 3 učenička doma s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba odabrana je na temelju praćenja rada stručnih suradnika pedagoga, psihologa i socijalnih pedagoga tijekom suradnje s višim savjetnicama Agencije za odgoj i obrazovanje Miljenkom Galić, Vesnom Ivasović i Almom Rovis Brandić. Prvi je modul bio posvećen temi Zašto prevencija – tko, kada, gdje i kako? tijekom kojega je bilo riječi o prevencijskim programima u odgojno-obrazovnim ustanovama, obiteljsko-pravnoj zaštiti u sustavu socijalne skrbi s fokusom na adolescenciju te prepoznavanje razvojnih razina adolescenata s prikazom slučaja. Do 8. ožujka 2018. održat će se još tri modula na kojima će biti riječi o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti maloljetnika te alternativnim odnosno restorativnim sankcijama.