Objave / 22. listopada 2019.

Konferencije o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Ravnateljica Agencije za odgoj o obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać sudjelovala je 15. listopada 2019. godine u Zagrebu na svečanom otvorenju Konferencije o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom (ATAAC 2019). U uvodnom izlaganju istaknula je kako je „ 21. stoljeće-stoljeće u kojem se potvrđuje da nas različitosti obogaćuju.“

Organizatori konferencije su E-Glas, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Agencija za odgoj i obrazovanje je partner.

Agencija za odgoj i obrazovanje, s obzirom na područja svoje djelatnosti, prije svega stručnoga usavršavanja i savjetodavne podrške, pruža svim djelatnicima u sustavu odgoja i obrazovanja kontinuiranu podršku u razvoju i unapređenju kompetencija da bi postigli i održali visoku kvalitetu profesionalnosti i stručnosti u skladu s promjenjivim zahtjevima suvremenog svijeta. Na taj način omogućuju se različiti načini za profesionalni i osobni razvoj za cjeloživotno učenje. Tako je Agencija za odgoj i obrazovanje potpisala sporazum o suradnji s Tehničkim fakultetom u Rijeci da bi se pružila sveobuhvatna i timska, interdisciplinarna podrška u edukaciji o asistivnoj tehnologiji i razvoju eksperimentalnih programa.

Plenarnim i interaktivnim predavanjima, stručno-pedagoškim radionicama te prikazima primjera dobre prakse, sudionici su imali prilike unaprijediti kompetencije u prepoznavanju, procjeni, planiranju, primjeni i vrednovanju recentne asistivne tehnologije (AT) i alata za potpomognutu komunikaciju (PK) u izlaganjima predavača iz Republike Hrvatske i zemljama u EU, ali i izvan nje.

Na međunarodnom trodnevnom stručnom skupu sudjelovalo je više od 2000 sudionika (oko 300 prijavljenih na ettaedu, ostali iz različiti sustava socijale, zdravstva, zapošljavanja, udruga…) odgojno-obrazovnih radnika predškolskih ustanova, osnovnoškolskih i srednjoškolskih iz svih krajeva Hrvatske.

Našim prihvaćanjem, razumijevanjem, i nadasve, ljudskim, stručnim i profesionalnim pristupom u radu s djecom/učenicima s teškoćama, doprinosimo jačanju svijesti i društvenoj odgovornosti sve u cilju njihove inkluzije, točnije ravnopravnosti u društvu. Na Konferenciji su sudjelovali savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.