Objave / 11. prosinca 2019.

Konferencija o osobama s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Agencija za odgoj i obrazovanje prihvatila je poziv Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku te podržala održavanje Prve međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju“. 

Konferencija je održana 5. i 6. prosinca 2019. u Osijeku. Osnovni cilj konferencije bio je uspostaviti dijalog stručnjaka koji se bave pitanjima vezanima za sudjelovanje, uključivost, dostupnost i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na različite aspekte sudjelovanja u umjetničkim i kulturnim programima te pitanjima uključivanja osoba s invaliditetom u umjetnost, znanost i odgojno-obrazovni sustav na svim razinama. Kroz zanimljiva predavanja i različite radionice promovirana su ljudska prava i nediskriminacija te djelovanje na uklanjanju psiholoških, obrazovnih, obiteljskih, kulturoloških i drugih zapreka za potpunu integraciju i sudjelovanje osoba s invaliditetom u umjetničkim, društvenim i kulturnim aspektima života pod jednakim uvjetima. Na Konferenciji su sudjelovale više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Snježana Lustig, Izabela Potnar Mijić i Mirela Skelac.