Objave / 28. ožujka 2020.

Kako održati obiteljsku ravnotežu i djeci približiti trenutnu situaciju?

Hrvatski Crveni križ pripremio je dva materijala, smjernice i praktične upute na koji je način važno razgovarati s djecom u trenutnim okolnostima te kako organizirati obiteljski život. Cilj izrađenih materijala je umanjiti negativne posljedice epidemije bolesti COVID-19 na psihofizički razvoj djece.

MATERIJALI 

Preporuke za razgovor s djecom tijekom epidemije izazvane koronavirusom (COVID-19) (PDF: 5. 33MB)

Obiteljski život u vrijeme opasnosti od koronavirusa (PDF: 5. 56 MB)