Objave / 9. ožujka 2023.

Javni poziv osnovnim i srednjim školama za sudjelovanje na izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

Agencija za odgoj i obrazovanje surađuje s Ministarstvom poljoprivrede u Radnoj skupini za provedbu aktivnosti edukacije o problematici otpada od hrane u okviru Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2023. do 2028. godine. U okviru Mjere 4. Podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane, Ministarstvo poljoprivrede planira organizirati izložbu učeničkih radova na temu otpada od hrane „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“. Planirano je da se izložba održi 28. rujna 2023. godine, povodom obilježavanja Svjetskog dana osviještenosti o otpadu od hrane, koji se obilježava 29. rujna svake godine.

Izložba je planirana kroz sedam tematskih sekcija na teme otpada od hrane, koje zajedno čine jednu cjelinu, a omogućit će informiranje i educiranje posjetitelja (potrošača) o problematici otpada od hrane i načinima kako se može utjecati na njegovo smanjenje. Planirano je da po sekcijama budu izloženi umjetnički i kreativni radovi učenika, koji mogu biti karakteristični za nastavni plan i program škole koja ih prijavi.

U skladu s tim, AZOO se uključuje u informiranje škola o Javnom pozivu osnovnim i srednjim školama objavljivanjem poveznica na kojima su i informacije o manifestaciji. Javni poziv