Javna nabava i natječaji / 7. veljače 2024.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog Natjecanje iz latinskoga i grčkoga jezika