Javna nabava i natječaji / 20. travnja 2023.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog natjecanje i smotre hrvatskih GLOBE škola 2022./2023.