Javna nabava i natječaji / 31. siječnja 2024.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog natjecanje i smotre hrvatskih GLOBE škola 2023./2024.