Javna nabava i natječaji / 30. ožujka 2022.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog Natjecanja iz njemačkoga jezika 2021./2022.