Javna nabava i natječaji / 12. veljače 2024.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog Natjecanja iz logike i filozofije 2023./2024.