Javna nabava i natječaji / 2. ožujka 2023.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog Natjecanja iz logike i filozofije 2022./2023.