Javna nabava i natječaji / 16. ožujka 2022.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog Natjecanja iz logike i filozofije 2021./2022.