Javna nabava i natječaji / 23. ožujka 2023.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnog Natjecanja iz latinskog i grčkog jezika 2022./2023.