Javna nabava i natječaji / 20. travnja 2023.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnih Natjecanja iz francuskoga, španjolskoga i talijanskoga jezika 2022./2023.