Javna nabava i natječaji / 19. travnja 2022.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državne Smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola 2021./2022.