Javna nabava i natječaji / 3. svibnja 2021.

Poziv na dostavu ponude za izradu aplikacije za provedbu organizacije natjecanja i smotri