Javna nabava i natječaji / 20. veljače 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog natjecanja: 62. natjecanja mladih tehničara 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog natjecanja: 62 natjecanja mladih tehničara 2020. 

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2020. do 10 sati.

 

Poziv na dostavu ponuda (PDF: 598 kb)

Prilog 1. Tehnička specifikacija (DOC: 72 kb)

Prilog 2. Upute o sadržaju ponude (DOC: 50 kb)

Prilog 3. Troškovinik (XLSX:13. 66 kb)