Javna nabava i natječaji / 22. siječnja 2024.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja i prehrane sudionika Škole stvaralaštva “Novigradsko proljeće” 2023./2024.