Javna nabava i natječaji / 3. studenoga 2023.

Natječaj za tri radna mjesta

Na temelju čl. 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06 i 151/22), čl. 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, čl. 7. Pravilnika o radu, čl. 18. Pravilnika o unutarnjem ustroju Agencije za odgoj i obrazovanje te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

  1. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za razrednu nastavu u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu u Zagrebu – 1 izvršitelj
  2. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za fiziku u Odjelu za srednje školstvo u Zagrebu – 1 izvršitelj
  3. tajnik/tajnica Agencije – voditelj/voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova  

Natječaj za tri radna mjesta

(docx: 18,56 KB)

Preuzmi

Opis poslova za radno mjesto tajnik/tajnica Agencije – voditelj/voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova

(docx: 13,28 KB)

Preuzmi

Opis poslova za radno mjesto višeg savjetnika

(docx: 16,14 KB)

Preuzmi