Javna nabava i natječaji / 6. svibnja 2021.

Natječaj za tri radna mjesta


Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20), Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

  1. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za stručne suradnike – defektologe u Podružnici Split – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Splitu.
  2. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu u Podružnici Osijek – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Osijeku.
  3. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za fiziku u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za tri radna mjesta

(docx: 18,65 KB)

Preuzmi