Javna nabava i natječaji / 2. lipnja 2021.

Natječaj za radno mjesto savjetnika za napredovanje u struci

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, članaka 7. i 8. Pravilnika o radu Agencije za odgoj i obrazovanje, članka 18. točke 2.7. Pravilnika o unutarnjem ustroju Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20), Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

  1. Savjetnik/savjetnica za napredovanje u struci u Odjelu za opće poslove, Odjeku zajedničkih poslova1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, sobveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za radno mjesto

(docx: 19,42 KB)

Preuzmi