Javna nabava i natječaji / 13. srpnja 2016.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

U kolovozu 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN).

http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf