Objave / 11. siječnja 2021.

Jačanje kompetencija pripravnika, učitelja i nastavnika biologije u učenju i poučavanju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 8. siječnja 2021. godine održan je online državni stručni skup za osposobljavanje pripravnika za samostalni odgojno-obrazovni rad.

Cilj skupa bio je ojačati kompetencije pripravnika za polaganje stručnoga ispita iz biologije te ih osposobiti za samostalan rad u razredu.

Sudionici skupa će znanjem, stečenim na skupu, moći procijeniti osposobljenost stručnog i samostalnog obavljanja odgojno-obrazovnog rada sukladno kompetencijskom pristupu i kurikulima nastavnih predmeta Biologija i Priroda te međupredmetnih tema, primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju, poučavanju i usvajanju temeljnih koncepata, prepoznati važnost različitih strategija učenja u predmetnim područjima te analizirati strukturu i tijek polaganja stručnoga ispita iz biologije.

Sudionike skupa pozdravila je i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, zahvalila predavačima, svim sudionicima skupa i višim savjetnicama koje su organizirale skup i poželjela im uspješan nastavak rada.

Održana predavanja:

doc. dr. sc. Irena Labak: Od ishoda do vrednovanja

prof. dr. sc. Ines Radanović: Praćenje i vrednovanje izvedbe nastavnoga sata

Marija Miličić, prof.: Karakteristike i kriteriji vrednovanja eseja na stručnom ispitu iz biologije

Tatjana Bandera-Mrakovčić, prof.: Uloga ravnatelja škole tijekom stažiranja i provedbe stručnog ispita

Predavači su na vrlo zanimljiv i pristupačan način prezentirali navedene teme, što pokazuju komentari tijekom predavanja i vrednovanje stručnog skupa.

Na skupu su bila 82 sudionika, a osim pripravnika uključili su se učitelji i nastavnici biologije, neovisno o radnome iskustvu. Iako se ovakvi skupovi, zbog nužne interakcije, održavaju u neposrednom okruženju, vrednovanje skupa ukazuje na zadovoljstvo sudionika odabranim temama, stručnošću, pripremljenošću i načinom prezentiranja.

Većina sudionika vrednovala je predavanja kao izvrsna ili vrlo uspješna, a sadržaje aktualnim i primjenjivim u praksi.

Istaknuto je da su teme prilagođene i vrlo korisne za pripravnike, detaljno i konkretno obrađene i prikazane, da su sadržavale mnogo korisnih informacija te da je odgovoreno na sva pitanja u vezi s polaganjem stručnog ispita. Sudionici kao posebnu vrijednost skupa ističu  dobivanje svih informacija na jednom mjestu. Izdvajaju važnost primjera iz prakse, ukazivanje na konkretne greške kod pristupnika tijekom polaganja ispita, pozitivno ozračje na skupu te pristupačnost svih predavačica. Značajni su i brojni savjeti koji će im koristiti ne samo na stručnom ispitu, nego i u daljnjem radu.  

Dio sudionika navodi važnost novih i konkretnih spoznaja koje mogu primijeniti u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu i tako poboljšati izvođenje nastave.

Sudionici skupa predlažu za buduće skupove teme o vrednovanju u online okruženju, primjere uspješnih eseja na stručnim ispitima, psihološke radionice zbog stresa vezanog uz polaganje ispita, prijedlog literature i prilagođenog oblika rada u sadašnjim epidemiološkim uvjetima.

U cjelini, skup je najvećim dijelom ocijenjen kao izvrstan. Sve prezentacije sa skupa dostupne su na linku

Skup su organizirale više savjetnice Borjanka Smojver, Marina Ništ i Lydia Lugar.