Izvannastavne aktivnosti / 4. travnja 2024.

Priručnik „Primjena videoigara u nastavi“ – unaprjeđenje nastave putem medija bliskog djeci i mladima

Ministarstvo kulture i medija objavilo ke prijevod priručnika „Primjena videoigara u nastavi“, ostvaren u suradnji Europske školske mreže i Video Games Europe,  nakon uspješnog webinara s više od 130 sudionika.

Priručnik predstavlja važan resurs za učitelje i nastavnike jer pruža smjernice i konkretne primjere za uspješnu integraciju videoigara u obrazovni proces.
Naglašavajući važnost uključivosti, priručnikom se potiče razvoj ključnih kompetencija među učenicima. Uz to, priručnik pruža dublje razumijevanje o korištenju videoigara u različitim pedagoškim situacijama, nudi konkretna pedagoška rješenja, zanimljive igre za istraživanje te korisne izvore za svakodnevno vođenje nastave.

Glavni mu je cilj razvijanje integriranog pristupa unaprjeđivanju obrazovnog iskustva putem videoigara, koje su važan dio digitalnog okruženja djece i mladih, zbog čega je važno biti informiran o tom utjecajnom alatu. Stoga će objavljivanje ovog priručnika uvelike pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima da prihvate digitalno okruženje u kojem djeca i mladi rastu. Priručnik ujedno nudi mnoštvo ideja kako unaprijediti i učiniti nastavu zanimljivijom upravo putem medija toliko bliskog djeci i mladima.

Priručnik je dostupan na poveznici