Izvannastavne aktivnosti / 12. listopada 2021.

Natječaj 2. Smotre dječjega kajkavskog pjesništva „Kaj je naša duša i naša popiefka”

Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Kaj je naša duša i naša popiefka“ njeguje dječje pjesništvo na kajkavskom narječju, osvješćuje važnost očuvanja zavičajnog govora, potiče rad s pjesnički nadarenim učenicima osnovne škole te njeguje svijest o zavičajnoj pripadnosti i nacionalnom identitetu.

Uvjeti Natječaja:

  • na Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
  • učenici se natječu vlastitim lirskim pjesmama na kajkavskom narječju koje ne smiju biti objavljene ni u kojem obliku, izvedene ili nagrađivane prije ove Smotre
  • teme, motivi, stil pjesama: pjesme različite tematike, po slobodnom izboru, u kojima učenici biranim rječnikom te izborom originalnih pjesničkih slika i stilskih figura izražavaju svoj svijet i poimanje svijeta oko sebe
  • učenik može sudjelovati s jednim radom; broj radova koje škola može poslati na Natječaj nije ograničen
  • svaki rad mora imati napisanu zaporku (riječ i peteroznamenkasti broj) te razred koji učenik pohađa
  • uz svaki rad šalju se sljedeći podatci: zaporka i razred koji učenik pohađa, ime i prezime učenika – autora rada, naslov rada, naziv škole, adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto) i broj telefona, ime i prezime te potpis voditelja, ime i prezime te potpis ravnatelja škole
  • podatci uz radove moraju biti napisani na zasebnoj stranici, skenirani ili fotografirani te poslani u zasebnom dokumentu
  • škola šalje radove svojih učenika te podatke uz radove na e-adresu festival.sakcinski@civz.hr
  • Natječaj je otvoren do 20. studenog 2021.

Pristigle radove čitat će i vrednovati stručno prosudbeno povjerenstvo.

Izabrane pjesme bit će objavljene u zbirci pjesama, a 20 pjesama njihovi će autori javno interpretirati na Festivalu Ivan Kukuljević Sakcinski u Varaždinskim Toplicama 23. veljače 2022. Ukoliko javno izvođenje zbog epidemioloških mjera neće biti moguće ostvariti, sudionici će biti o tome pravovremeno obaviješteni.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Centara izvrsnosti Varaždinske županije, a škole najuspješnijih učenika bit će i pismeno obaviještene o rezultatima natječaja i detaljima održavanja Festivala Ivan Kukuljević Sakcinski.

Za sve autore čije pjesme budu objavljene u zbirci bit će pripremljene vrijedne nagrade, a za autore najboljih radova i njihove voditelje bit će pripremljene i novčane nagrade.

Proglašenje rezultata Natječaja, objava radova u zbirci, javna interpretacija pjesama i dodjela nagrada bit će medijski popraćeni, stoga je vjerojatno da će učenici biti izloženi tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima te se podrazumijeva da to voditelj učenika i ravnatelj škole prihvaćaju slanjem rada na Natječaj.

Prijavom na ovaj Natječaj i svojim potpisom voditelj učenika jamči točnost svih navedenih podataka, izjavljuje da je prijavljeni rad originalno djelo učenika, garantira da ima pristanak roditelja/skrbnika prijavljenog djeteta te daje izričitu dobrovoljnu privolu da se ustupljeni podatci djeteta koriste isključivo u svrhu sudjelovanja na Natječaju i obavijesti o rezultatima Natječaja.

Natječaj 2. Smotre dječjega kajkavskog pjesništva „Kaj je naša duša i naša popiefka“ možete pruzeti u PDF obliku putem sljedeće poveznice