Objave / 22. listopada 2020.

Izrađuje se prvi kurikul za mentalno zdravlje djece i mladih

Nacionalna PROMEHS konferencija na kojoj je predstavljen europski projekt Promoting Mental Health at Schools održana je 14. listopada 2020. putem platforme MsTeams-a uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje. Osnovni cilj projekta je razvoj, implementacija i evaluacija kurikula za mentalno zdravlje djece i mladih u dječjim vrtićima, osnovnim, te srednjim školama.

Projektom PROMEHS koordinira Sveučilište Milano-Bicocca, a provodi se u sedam partnerskih zemalja: Italiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Latviji, Portugalu, Rumunjskoj i Malti.

Na konferenciji su predstavljeni članovi PROMEHS projekta iz Hrvatske, predstavnici Sveučilišta u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, predstavnici Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke te predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te članovi akademske zajednice koji su stručnjaci iz područja socijalno-emocionalnog učenja i preventivnih programa u Hrvatskoj. Sudionici su, svatko iz svojega aspekta djelovanja, istaknuli i raspravili o važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih u odgojno-obrazovnom kontekstu.

Na otvaranju skupa uvodne riječi uputile su voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku; dekanica Učiteljskog Fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Lidija Vujičić; rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj te izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, voditeljica hrvatskog PROMEHS, koja je u plenarnom predavanju predstavila projekt.  Riječi pozdrava i podrške uputili je i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać koja je istaknula značaj mentalnog zdravlja  i vrijednost aktivnosti u području promocije mentalnog zdravlja.  Pozdravila je prvi kurikul mentalnoga zdravlja kojega će kreirati znanstvenici, praktičari i predstavnici lokalnih zajednica. Također, ukazala je na važnost ranoga prepoznavanja anksioznosti, depresije, vršnjačkog nasilja, fizičkog i seksualnog nasilja, ovisnosti, te osnažiti podršku i prevenciju posredstvom stručnih suradnika, poglavito jačati timove dječje psihijatre i psihologe u poliklinikama za zaštitu djece, koji su uvijek deficitarni. 

Uslijedila su zatim plenarna predavanja, a među ostalim dr. sc. Ljiljana Muslić iz HZJZ te više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Vilma Bednar, dipl. psih. i Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc. predstavile su aktivnosti HZJZ-a i AZOO u području brige o mentalnom zdravlju kroz promociju te preventivni rad na razini univerzalne prevencije.

Očekuje se da bi primjena kurikula, koji će nastati kako rezultat provođenja projekta PROMEHS, trebala značajno povećati socijalno-emocionalnu dobrobit djece i mladih. Rezultati i nalazi istraživanja služit će kao temelj za promociju mentalnog zdravlja putem nacionalne obrazovne politike u državama članicama projekta PROMEHS. 

Snimka konferencije dostupna je na poveznici 

Promotivni spot PROMEHS porojekta u Hrvatskoj dostupan je na poveznici