Izdavačka djelatnost / 1. siječnja 2018.

Smjernice za izradu radnih listića iz engleskog jezika

za učenike s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbe odgojno-obrazovnih ishoda ili uz prilagodbe pristupa poučavanja

PDF