Objave / 27. listopada 2023.

Hrvatska delegacija razmijenila iskustva i smjernice za dugoročnu održivost regionalnih znanstvenih centara s kolegama iz Latvije

U sklopu projekta Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije (MRRFEU) organizirano je studijsko putovanje u Latviju od 15. do 20. listopada 2023. godine. Radi se o pilot-projektima, neformalnim oblicima suradnje između škola, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih zainteresiranih dionika koji rade na uspostavi vlastitih prostora i provedbi specijaliziranih aktivnosti za učenike na lokalnoj ili regionalnoj razini. Četiri projekta odabrana su putem otvorenog poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području. Radi se o projektima Regionalnoga znanstvenog centra Lori iz Ludbrega, Regionalnom znanstvenom centru RaSTEM iz Šibenika, Jadranskom regionalnom znanstvenom centru STEM iz Splita i Regionalnom znanstvenom centru PAN iz Osijeka. Pokrenuta je bilateralna inicijativa razmjene iskustava i razvijanja smjernica za dugoročnu održivost regionalnih znanstvenih centara.

Uz predstavnike MRRFEU-a i predstavnika navedenih regionalnih centara iz Hrvatske, pozvani su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Uime AZOO-a sudjelovale su Daria Kurtić, prof., v. d. ravnatelja AZOO-a i dr. sc. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju. Tijekom boravka u Latviji, ostvareni su planirani ciljevi studijskog putovanja. Posjeti inovacijskim centrima u Cesisu, Daugavpilsu, Liepaji i Ventspilsu bili su inspirativni i poučni za sve posjetitelje iz Hrvatske. Prilikom posjeta uspostavljeni su kontakti sa zaposlenicima, a vezano za način organizacije centara, logističku podršku, način financiranja te povezanost djelatnosti inovacijskih centara sa školama u lokalnoj zajednici. Centri imaju suvremenu tehnologiju zahvaljujući sredstvima financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine, a iz kojega su financirana i navedena četiri regionalna znanstvena centra u Hrvatskoj.

Predstavnici inovacijskih centara iz Latvije i sudionici nakon studijskoga posjeta imali su prilike raspravljati o inovacijskim centrima u Latviji i tijekom održavanja središnje konferencije Baltičkoga istraživačkog programa Iskustva suradnje: Oblikovanje budućnosti istraživanja. Zadnjeg dana boravka u Latviji, održan je sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja u Latviji i Agencije koja prati rad inovacijskih centara s predstavnicima MZO-a, AZOO-a i MRRFEU-a iz Hrvatske u cilju upoznavanja hrvatskih predstavnika s aktivnostima državnih ustanova u Latviji da bi se osnažio rad i održivost inovacijskih centara. Bilo je govora o načinu poučavanja stručnih sadržaja, praćenju rada inovacijskih centara te je izražena potreba međuseketorske povezanosti. Predložen je nastavak međunarodne suradnje nakon završetka radova i opremanja te početka rada regionalnih znanstvenih centara u Hrvatskoj.