Objave / 23. travnja 2021.

Filozofski fakultet u Splitu i Agencija potpisali Sporazum o suradnji u području odgoja i obrazovanja

Uoči održavanja stručno-znanstvenog skupa Marko Marulić, Judita (1501. – 1521. – 2021.) u Splitu, Agencija za odgoj i obrazovanje i Filozofski fakultet u Splitu, institucije koje su surađivale u organizaciji i pripremi interdisciplinarnog skupa, potpisale su Sporazum o suradnji. Svečano potpisivanje održano je 22. travnja 2021. godine  na Filozofskom fakultetu u Splitu. Sporazum o međusobnoj suradnji u području odgoja i obrazovanja potpisale su dekanica Fakulteta izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov i ravnateljica Agencije dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.  

Suradnja, koja je i do sada bili učestala i kvalitetna, nastavit će se realizacijom programa i projekata iz područja odgoja i obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika. Planirat će se zajednička organizacija i sudjelovanja na konferencijama, stručnim skupovima i edukacijama, kao i stručno-istraživačkim projektima i istraživačkim aktivnostima, koje organiziraju i provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Filozofski fakultet u Splitu.