Objave / 10. svibnja 2021.

ERF nagradio Agenciju za promicanje prava djece s teškoćama

Agencija za odgoj i obrazovanje dobila je 10. svibnja 2021. godine Povelju za izniman doprinos na promicanju prava djeca s teškoćama i dugogodišnju suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev uručila je ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje dr.sc. Dubravki Brezak Stamać Povelju za izniman doprinos i dugogodišnju suradnju Agencije i ERF-a na promicanju prava djece s teškoćama u razvoju i promicanju inkluzivnog obrazovanja u RH.  Savjetnici Agencije intenzivno surađuju sa stručnjacima ERF-a na edukaciji odgojno-obrazovnih radnika o pravima i potrebama djece s teškoćama. Sveučilišni profesori česti su gosti stručnih skupova savjetnika Agencije i zajedno već više od 20 godina rade na promicanju inkluzivnog obrazovanja u RH.