Dokumenti / 27. prosinca 2023.

Financijski plan Agencije za odgoj i obrazovanje za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026.