Dokumenti / 16. prosinca 2022.

Financijski plan Agencije za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025