Objave / 12. srpnja 2017.

Brošura Europske komisije “Zaštita podataka – Bolja pravila za mala poduzeća“

Europske komisije objavila je kratku i slikovitu brošuru o zaštiti podataka pod nazivom „Zaštita podataka – Bolja pravila za mala poduzeća“.