Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije obavlja se radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11).

Inozemna obrazovna kvalifikacijapodrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije upravni je postupak koji podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nadležnost za provođenje postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

1.postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom obrazovanju radi zapošljavanja i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

2. postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za  strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

3. postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

4. postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

Upute za pokretanje postupka priznavanja

(doc: 47,00 KB)

Preuzmi

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

(doc: 57,50 KB)

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori u vezi s priznavanjem inozemne obrazovne kvalifikacije

Pitanja i dogovori

(doc: 51,50 KB)

Preuzmi

ENGLISH VERSION

The request for the recognition of a foreign educational qualification

The request for the recognition of a foreign educational qualification is a document required for the initiating of the process of recognition of a foreign educational qualification. The request needs to be submitted on a form which can be downloaded from this web site or can be obtained from the Education and Teacher Training Agency, Donje Svetice 38, Zagreb. The form should be legibly filled in. The applicant guaranties for the accuracy of the data with his/her signature.

The request is submitted to
Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38

10000 Zagreb

noting “the recognition of a foreign educational qualification”

All the questions and requests for information regarding the recognition of a foreign educational qualification may be sent to e-mail: iok@azoo.hr   

Instructions

(doc: 64,50 KB)

Preuzmi

Request

(doc: 53,00 KB)

Preuzmi